SEE AFRICA: POP UP EXHIBITION

Opening exhibition: 31st October 2015
Time: 16:30
Address: 1354 Mcube Drive Dube, Soweto
Exhibition closes: 1st November 2015

Curator: Zanele Mashumi
Artists: Mbali Dlamini, ThamsanqaThami Mbenekazi, Albert Ibokwe Khoza, Serge Attukwei Clottey, Nompumelelo Tshabalala. Art Performance by Albert Ibokwe Khoza